Jarmark Śląski - organizator jarmarków

Jarmark Śląski – pod taką nazwą kryje się pomysł organizacji cyklu jarmarków organizowanych na Śląsku.


Zajmujemy się organizacją imprez regionalnych – jarmarki, dożynki, festyny, kiermasze promujące wyroby i produkty regionalne, rękodzieło artystyczne, żywność ekologiczną, oraz regionalne wyroby spożywcze.


Przykłady imprez zorganizowanych 

Każdy jarmark , imprezę staramy się urozmaicić ciekawymi występami, zabawami, konkursami, pokazami, twórców ludowych , rzemieślników. Przenosimy się w czasy średniowiecza wraz z kupcami, handlarzami, rzemieślnikami, kramarzami, ówczesną szlachtą, mieszczanami, wieśniakami, oraz ludźmi płci obojga.

Katowice tam były - Szlakiem Jarmarków


Jarmarki Śląskie Marek Kijak

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zakup koła widokowego jako atrakcji podnoszącej konkurencyjność przedsiębiorstwa”

Celem projektu jest zwiększenie wielkości sprzedaży poprzez uatrakcyjnienie oferty usług poza sezonem Świąt Bożego Narodzenia, co możliwe będzie dzięki posiadaniu mobilnego koła widokowego.

Planowanymi efektami są zwiększenie liczby rodzin odwiedzających jarmarki organizowane przez firmę oraz wydłużenie sezonu dla usług świadczonych przez przedsiębiorstwo.

Wartość projektu: 589 108,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 500 000,00 PLN