Jarmark Śląski - organizator jarmarków

Jarmark Śląski – pod taką nazwą kryje się pomysł organizacji cyklu jarmarków organizowanych na Śląsku.


Zajmujemy się organizacją imprez regionalnych – jarmarki, dożynki, festyny, kiermasze promujące wyroby i produkty regionalne, rękodzieło artystyczne, żywność ekologiczną, oraz regionalne wyroby spożywcze.


Przykłady imprez zorganizowanych 

Każdy jarmark , imprezę staramy się urozmaicić ciekawymi występami, zabawami, konkursami, pokazami, twórców ludowych , rzemieślników. Przenosimy się w czasy średniowiecza wraz z kupcami, handlarzami, rzemieślnikami, kramarzami, ówczesną szlachtą, mieszczanami, wieśniakami, oraz ludźmi płci obojga.


Katowice tam były - Szlakiem Jarmarków