Referencje

List Referencyjny od Zastępcy Prezydenta miasta Rybnik   List referencyjny
 Zastępcy Prezydenta miasta Rybnik

Referencja UM katowice 2012

 List referencyjny
 Zastępcy Prezydenta miasta Katowice